องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
Updated 2021-Jan-12
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทรศัพท์ 044 - 100701 (สำนักปลัด) , 044 - 100703 (กองคลัง)
044 - 100702 (กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุข) , 044 - 100713 (กองช่าง) / โทรสาร 044 - 100701
E- mail: yangwai-1145@hotmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign