วางพวงมาลาวันนวมิทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

  ออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด

  โครงการขยับกายสบายชีวี

  พิธีลงนาม MOU โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข