องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]11
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]19
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบฯ 2566 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2566 ]55
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]56
5 รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]50
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 29 มี.ค. 2566 ]56
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]51
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]141
9 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อกำจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]137
10 รายงงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]146
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]147
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 5 พ.ย. 2564 ]141
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]220
14 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]267