องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]17
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]62
3 รายงานผลการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 มิ.ย. 2566 ]43
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]67
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]53
6 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]58
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]61
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]37
9 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์ [ 28 มี.ค. 2566 ]44
10 ประกาศ เรื่อง กำหนดการโครงการอบต.ยางหวาย สัญจร ให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]59
11 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]34
12 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ก.พ. 2566 ]33
13 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 6 ก.พ. 2566 ]63
14 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 6 ก.พ. 2566 ]79
15 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 6 ก.พ. 2566 ]61
16 ประกาศ เรื่องระบบการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ก.พ. 2566 ]28
17 หนังสือเรียกประชุม นัดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปี 2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]30
18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]56
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 27 ต.ค. 2565 ]38
20 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]54
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7