องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) [ 2 เม.ย. 2567 ]6
2 แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 มี.ค. 2567 ]8
3 ดำเนินกิจกรรมMOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ [ 4 มี.ค. 2567 ]15
4 กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ อบต.ยางหวาย [ 5 ก.พ. 2567 ]8
5 ประกาศนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]46
6 รายงานสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]43
7 รายงานสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]16
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]22
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]11
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]118
11 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]5
12 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]7
13 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]18
14 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]11
15 รายงานผลการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 มิ.ย. 2566 ]62
16 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]131
17 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]66
18 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]78
19 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]101
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8