องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ต.ค. 2565 ]40
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570 [ 18 ส.ค. 2565 ]102
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 [ 18 ส.ค. 2565 ]94
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]152
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 6 พ.ค. 2564 ]215
6 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]213
7 แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 2560-2564 [ 13 พ.ค. 2563 ]209