องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]37
2 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]45
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]40
4 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]39
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]44
6 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]20
7 วินัยและการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ก.ย. 2565 ]36
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]36
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]139
10 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]135
11 นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]135
12 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2565 ]113
13 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 4 ต.ค. 2564 ]128
14 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]220
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]267
16 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]222
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]220
18 แต่งตั้งผู้บฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2563 ]111
19 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในส่วนราชการ อบต.ยางหวาย [ 2 ต.ค. 2563 ]113
20 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 ก.ค. 2563 ]109
 
หน้า 1|2