องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) [ 16 ม.ค. 2567 ]6
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]7
3 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]53
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]48
5 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]47
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]51
7 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]26
8 วินัยและการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ก.ย. 2565 ]45
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]44
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]152
11 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]145
12 นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]144
13 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2565 ]122
14 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 4 ต.ค. 2564 ]137
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]228
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]278
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]233
18 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]232
19 แต่งตั้งผู้บฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2563 ]120
20 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในส่วนราชการ อบต.ยางหวาย [ 2 ต.ค. 2563 ]125
 
หน้า 1|2