องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สิน อบต.ยางหวาย [ 26 ม.ค. 2566 ]10
2 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 23 ม.ค. 2566 ]7
3 คู่มือปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต [ 11 ต.ค. 2565 ]6
4 คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2565 ]16
5 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2564 ]20
6 คู่มือการลาพนักงานส่วนตำบล [ 22 ธ.ค. 2563 ]273
7 คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2563 ]33
8 คู่มือการปฎิบัติงานพัสดุ [ 17 ต.ค. 2562 ]225
9 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 17 ต.ค. 2562 ]234