องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]54
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3/2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]45
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]47
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]51
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]45
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]179
7 รายงานการประชุมสภาอบต.ยางหวาย ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]189
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 [ 12 ส.ค. 2564 ]137
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]134
10 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]131
11 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]133
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]145
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]134
14 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]133
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]127
16 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]125
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]139
18 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป [ 9 ก.พ. 2564 ]129
19 ระเบียบว่ระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]132
20 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]129
 
หน้า 1|2