องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่งนตำบลยางหวาย สมัยสามัญที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2566 ]3
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่งนตำบลยางหวาย สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 14 ส.ค. 2566 ]3
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่งนตำบลยางหวาย สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 8 ส.ค. 2566 ]3
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่งนตำบลยางหวาย สมัยสามัญที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2566 ]3
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่งนตำบลยางหวาย สมัยสามัญที่ 1 [ 7 ก.พ. 2566 ]3
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]59
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3/2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]50
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]53
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]56
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]51
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]183
12 รายงานการประชุมสภาอบต.ยางหวาย ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]196
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 [ 12 ส.ค. 2564 ]144
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]140
15 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]135
16 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]138
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]150
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]139
19 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]139
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]133
 
หน้า 1|2|3