องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ