องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ