องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ