องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร [ 9 พ.ค. 2560 ]269
2 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 [ 9 พ.ค. 2560 ]273
3 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 พ.ค. 2560 ]223
4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยั้งชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 9 พ.ค. 2560 ]231
5 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 พ.ค. 2560 ]265
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 9 พ.ค. 2560 ]268