องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]11
2 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 14 พ.ย. 2566 ]11
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2566 ]33
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2566 ]33
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2566 ]29
6 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]49
7 คำสั่งแต่งตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม [ 23 ก.พ. 2566 ]45
8 แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม [ 29 ธ.ค. 2565 ]44
9 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2565 ]46
10 ประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.ยางหวาย [ 27 ต.ค. 2564 ]45
11 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 ก.พ. 2563 ]266
12 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 9 ม.ค. 2561 ]234