องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2566 ]12
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2566 ]14
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2566 ]9
4 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]36
5 คำสั่งแต่งตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม [ 23 ก.พ. 2566 ]35
6 แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม [ 29 ธ.ค. 2565 ]33
7 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2565 ]33
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.ยางหวาย [ 27 ต.ค. 2564 ]33
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 ก.พ. 2563 ]254
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 9 ม.ค. 2561 ]221