องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

 
 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 เลขที่ 145 หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ 044 - 100701 (สำนักปลัด) , 044 - 100703 (กองคลัง)
 044 - 100702 (กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุข) , 044 - 100713 (กองช่าง)

โทรสาร. 044 - 100701

E- mail: yangwai-1145@hotmail.com
 
Web Site : www.yangwai.go.th

แผนที่อบต.