องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2567 ]18
2 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 เม.ย. 2567 ]14
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7 [ 15 มี.ค. 2567 ]14
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุช่วงที่ชำรุดเสียหาย บ้านยางหวาย หมู่ที่ 2 [ 11 มี.ค. 2567 ]16
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุช่วงที่ชำรุดเสียหาย บ้านยางหวาย หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2567 ]10
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุช่วงที่ชำรุดเสียหาย บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 [ 11 มี.ค. 2567 ]8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแดง หมู่ที่ 6 [ 8 มี.ค. 2567 ]9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางหวาย หมู่ที่ 1,2,4 [ 8 มี.ค. 2567 ]10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีด บ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7 [ 5 มี.ค. 2567 ]6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีด บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 [ 5 มี.ค. 2567 ]6
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีด บ้านโนนเขวาหมู่ที่ 8 [ 5 มี.ค. 2567 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีด บ้านยางหวาย หมู่ที่ 9 [ 5 มี.ค. 2567 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านยางหวาย หมู่ที่ 9 [ 23 ก.พ. 2567 ]14
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำบ้านยางหวาย หมู่ที่ 1 [ 22 ก.พ. 2567 ]6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำบ้านยางหวาย หมู่ที่ 2 [ 22 ก.พ. 2567 ]7
16 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]5
17 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 - บ้านฝาย หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคา [ 22 ก.พ. 2566 ]93
18 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 - บ้านฝาย หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคา [ 30 ม.ค. 2566 ]88
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]100
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง [ 5 เม.ย. 2565 ]189
 
หน้า 1|2