องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]127
22 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]141
23 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป [ 9 ก.พ. 2564 ]132
24 ระเบียบว่ระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]136
25 ขอนัดประชุมสภา+ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]132
26 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]120
27 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]126
28 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]209
29 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]254
30 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]205
31 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]199
32 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]195
33 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]197
34 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]198
35 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ที่ 5 ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]198
36 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี 2560 [ 9 พ.ย. 2560 ]201
37 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ที่ 4 ประจำปี 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]208
38 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]202
39 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]207
40 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่3 ประจำปี 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]201
 
|1หน้า 2|3