องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 5 พ.ย. 2561 ]19
2 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต [ 22 ต.ค. 2561 ]24
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบฯ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]18
4 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]25
5 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]19
6 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 2562-2564 [ 29 พ.ค. 2561 ]24
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 [ 18 พ.ค. 2561 ]18
8 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]98
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]105
10 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]126
 
หน้า 1|2|3