องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 มิ.ย. 2566 ]25
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]46
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]33
4 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]34
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]36
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]17
7 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์ [ 28 มี.ค. 2566 ]24
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดการโครงการอบต.ยางหวาย สัญจร ให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]36
9 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]18
10 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ก.พ. 2566 ]16
11 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 6 ก.พ. 2566 ]45
12 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 6 ก.พ. 2566 ]52
13 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 6 ก.พ. 2566 ]42
14 ประกาศ เรื่องระบบการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ก.พ. 2566 ]13
15 หนังสือเรียกประชุม นัดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปี 2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]15
16 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]38
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 27 ต.ค. 2565 ]18
18 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]34
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ (ภาค ค) และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]101
20 รายงานสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน [ 5 ต.ค. 2565 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7