องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]14
2 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ก.ย. 2565 ]33
3 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 1 ก.ย. 2565 ]37
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 10 พ.ค. 2565 ]62
5 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 27 เม.ย. 2565 ]64
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]75
7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]69
8 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]68
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]77
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]56
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]62
12 เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2564 ]153
13 สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2564 ]151
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]63
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]50
16 รายงานผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ต.ค. 2564 ]63
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 8 ต.ค. 2564 ]47
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]50
19 การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยาน “ชัยภูมิจีโอพาร์ค” (Chaiyaphum Geopark) [ 25 ส.ค. 2564 ]170
20 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ และการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น [ 10 ส.ค. 2564 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6