องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2564 ]4
2 สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2564 ]3
3 การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยาน “ชัยภูมิจีโอพาร์ค” (Chaiyaphum Geopark) [ 25 ส.ค. 2564 ]20
4 การเข้าใช้งานอแปพลิเคชั่นพ้นภัย [ 23 เม.ย. 2564 ]18
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2564 ]17
6 รายงานสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]21
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต [ 20 ม.ค. 2564 ]21
8 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]19
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 16 ต.ค. 2563 ]16
10 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 1 ต.ค. 2563 ]17
11 รายงานผลการจัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2563 ]21
12 ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 11 ส.ค. 2563 ]16
13 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 23 ก.ค. 2563 ]17
14 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 ก.ค. 2563 ]21
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 16 มิ.ย. 2563 ]22
16 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 เม.ย. 2563 ]15
17 ประกาศการยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ [ 13 เม.ย. 2563 ]24
18 สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ [ 13 เม.ย. 2563 ]20
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2563 ]15
20 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63 [ 26 มี.ค. 2563 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5