องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น) [ 2 ม.ค. 2562 ]26
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 5 พ.ย. 2561 ]22
3 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต [ 22 ต.ค. 2561 ]23
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบฯ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]23
5 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]20
6 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]19
7 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 2562-2564 [ 29 พ.ค. 2561 ]24
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 [ 18 พ.ค. 2561 ]19
9 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]23
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]24
 
หน้า 1|2|3