องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2563 ]26
2 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 ก.ค. 2563 ]33
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 16 มิ.ย. 2563 ]34
4 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 เม.ย. 2563 ]32
5 ประกาศการยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ [ 13 เม.ย. 2563 ]17
6 สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ [ 13 เม.ย. 2563 ]11
7 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]23
8 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]19
9 ประกาศรายงานการประชุม [ 4 ธ.ค. 2562 ]19
10 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 5 พ.ย. 2562 ]98
 
หน้า 1|2|3|4|5|6