องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]244
122 ประกาศมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2561 ]184
123 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]192
124 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]308
125 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 2562-2564 [ 29 พ.ค. 2561 ]184
126 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 [ 18 พ.ค. 2561 ]236
127 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 1 พ.ย. 2560 ]179
128 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]192
129 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]227
130 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]182
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 1 พ.ค. 2560 ]254
132 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 พ.ค. 2560 ]242
133 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 12 ม.ค. 2560 ]190
134 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 12 ม.ค. 2560 ]249
135 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบฯ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]226
136 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2559 ]220
137 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบฯ พ.ศ. 2561 [ 3 ต.ค. 2559 ]196
138 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]190
139 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2 ก.ย. 2559 ]190
140 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 7 มิ.ย. 2559 ]189
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8