องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ปี 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]175
102 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 5 พ.ย. 2561 ]179
103 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]223
104 ภาพประกอบโครงการส่งเสริมพัฒนาการเพิ่มศักยภาพเด็ก ปีงบประมาณ 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]220
105 ภาพโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต [ 22 ต.ค. 2561 ]281
106 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต [ 22 ต.ค. 2561 ]233
107 ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]181
108 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบฯ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]190
109 ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]242
110 ประกาศมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2561 ]180
111 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]190
112 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]300
113 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 2562-2564 [ 29 พ.ค. 2561 ]181
114 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 [ 18 พ.ค. 2561 ]233
115 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 1 พ.ย. 2560 ]177
116 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]190
117 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]225
118 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]180
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 1 พ.ค. 2560 ]248
120 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 พ.ค. 2560 ]238
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7