องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]185
82 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2562 ]184
83 ประกาศแต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]178
84 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับกลุ่มสตรี ปี 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]175
85 ประกาศรายงานการประชุม [ 9 ส.ค. 2562 ]178
86 ประกาศรายงานการประชุม [ 8 ส.ค. 2562 ]169
87 ประกาศรายงานการประชุม [ 1 ส.ค. 2562 ]188
88 ประกาศรายงานการประชุม [ 14 มิ.ย. 2562 ]185
89 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 12 มิ.ย. 2562 ]234
90 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 12 มิ.ย. 2562 ]182
91 โครงการ อบต.สัญจร 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]239
92 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]233
93 ประกาศแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 17 เม.ย. 2562 ]178
94 ประกาศรายงานการประชุม [ 20 มี.ค. 2562 ]226
95 ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 11 มี.ค. 2562 ]184
96 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]214
97 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]175
98 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]176
99 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น) [ 2 ม.ค. 2562 ]183
100 รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]188
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7