องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 16 มิ.ย. 2563 ]274
62 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 เม.ย. 2563 ]207
63 ประกาศการยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ [ 13 เม.ย. 2563 ]285
64 สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ [ 13 เม.ย. 2563 ]210
65 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2563 ]213
66 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63 [ 26 มี.ค. 2563 ]202
67 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63 [ 26 มี.ค. 2563 ]189
68 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]192
69 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63 [ 9 ม.ค. 2563 ]228
70 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย- ค่าธรรมเนียมต่างๆ [ 9 ม.ค. 2563 ]188
71 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]178
72 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต [ 20 ธ.ค. 2562 ]186
73 ประกาศรายงานการประชุม [ 4 ธ.ค. 2562 ]184
74 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต [ 8 พ.ย. 2562 ]176
75 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 5 พ.ย. 2562 ]190
76 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]193
77 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]223
78 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]177
79 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 1 ต.ค. 2562 ]183
80 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]180
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7