องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]152
42 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]119
43 รายงานผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ต.ค. 2564 ]162
44 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 8 ต.ค. 2564 ]119
45 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]124
46 การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยาน “ชัยภูมิจีโอพาร์ค” (Chaiyaphum Geopark) [ 25 ส.ค. 2564 ]341
47 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ และการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น [ 10 ส.ค. 2564 ]121
48 ประกาศแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]155
49 การเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นพ้นภัย [ 23 เม.ย. 2564 ]223
50 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลยางหวาย [ 9 เม.ย. 2564 ]112
51 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2564 ]216
52 รายงานสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]224
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต [ 20 ม.ค. 2564 ]210
54 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]215
55 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 16 ต.ค. 2563 ]254
56 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 1 ต.ค. 2563 ]215
57 รายงานผลการจัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2563 ]209
58 ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 11 ส.ค. 2563 ]204
59 ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 23 ก.ค. 2563 ]197
60 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 ก.ค. 2563 ]274
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7