องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน [ 4 ส.ค. 2563 ]18
2 คู่มือการปกิบัติงานการจัดการเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 26 มี.ค. 2563 ]16
3 แผนผังการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 9 พ.ค. 2562 ]20