องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ