องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


แผนผังการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนผังการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ