องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
แผนพัฒนาสามปี


ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

20

    เอกสารประกอบ

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ