องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ