องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.


รายงานผลการประเมิน LPA ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมิน LPA ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ