องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.


รายงานผลการประเมิน LPA ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมิน LPA ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ