องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.


รายงานผลประเมินLPA ปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลประเมินLPA ปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ