องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ