องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


องค์การบรืหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

2024-07-30
2024-07-26
2024-06-21
2024-06-13
2024-03-12
2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-29
2023-09-20