องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566


คณะผู้บริหาร ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เพื่อแจ้งข้อราชการและสรุป รายงานการปฏิบัติราชการ ด้านต่างๆ

2024-03-12
2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29