องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.


รายงานผลการประเมิน LPA ปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมิน LPA ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ