องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]13
2 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]18
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]12
4 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]10
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]16
6 วินัยและการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ก.ย. 2565 ]9
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]10
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]110
9 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]108
10 นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]108
11 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2565 ]84
12 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 4 ต.ค. 2564 ]97
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]193
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]238
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]197
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]193
17 แต่งตั้งผู้บฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2563 ]84
18 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในส่วนราชการ อบต.ยางหวาย [ 2 ต.ค. 2563 ]84
19 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 ก.ค. 2563 ]83
20 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]177
 
หน้า 1|2