องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]11
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]10
3 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]10
4 นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]12
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]95
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]98
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]98
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]95
9 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]88
10 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนา [ 2 ต.ค. 2562 ]101
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2562 ]89
12 ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 2 ต.ค. 2562 ]87
13 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 17 ต.ค. 2561 ]21