องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]24
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]25
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]23
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]22
5 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]17
6 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนา [ 2 ต.ค. 2562 ]23
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2562 ]16
8 ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย [ 2 ต.ค. 2562 ]16