องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]19
2 ข้อมมูลงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]20
3 ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 26 ธ.ค. 2560 ]15
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 พ.ย. 2559 ]20