องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]16
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]18
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]17
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]15
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]17
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]14
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]16
8 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ที่ 5 ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]19
9 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี 2560 [ 9 พ.ย. 2560 ]15
10 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ที่ 4 ประจำปี 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]21
11 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]19
12 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]19
13 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่3 ประจำปี 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]19
14 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2560 [ 4 ส.ค. 2560 ]20
15 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]13
16 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]20
17 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2560 [ 16 มี.ค. 2560 ]19
18 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 1 [ 13 ก.พ. 2560 ]19