องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบฯ 2566 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2566 ]15
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]14
3 รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]13
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 29 มี.ค. 2566 ]15
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]9
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]97
7 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อกำจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]93
8 รายงงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]102
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]102
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 5 พ.ย. 2564 ]95
11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]181
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]224