องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย...ดำเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖  นำโดยนายนพพล  ชัยศรัตรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ส.อบต. ข้าราชการและพนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่......เพื่อกักเก็บน้ำไว้ทำประโยชน์ในฤดูแล้ง

2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29
2023-06-29
2023-04-18
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-14
2023-03-10
2023-02-27