องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


การประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย...ประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลยางหวาย สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการต่างๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29
2023-06-29
2023-04-18
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-14
2023-03-10
2023-02-27