องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ผู้สูงอายุตำบลยางหวาย


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ผู้สูงอายุ ในวันที่ 30 มกราคม 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุและคนพิการ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมไปถึงการจัดบริการเพื่อดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข เพื่อให้ได้รับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์

2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29
2023-06-29
2023-04-18
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-14
2023-03-10
2023-02-27