องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


ประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย..โดยคณะผู้บริหาร ,รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.ยางหวาย ออกประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ที่หมดวาระลงทั้ง 3 แห่ง (ยางหวาย,โนนเขวา,สงแดง-หนองมะกุด)และสอบถามปัญหา ความต้องการของประชาชนในการดำเนินกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนต่อไป.....

2023-04-18
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-14
2023-03-10
2023-02-27
2023-02-09
2023-02-07
2023-01-30
2023-01-20