องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง อบต.


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย..โดยพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง อบต. ........เพื่อสร้างวิถีประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนและนำไปขยายผลสู่ประชาชนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

2021-11-23
2021-11-04
2021-11-04
2021-11-04
2021-11-04
2021-08-25
2021-04-27
2021-04-20
2021-04-08
2021-03-26