องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่น


กิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่น โดยผู้บริหารคนปัจจุบัน นำเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาท้องถิ่น แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านคอรัปชั่น