องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในประชาชนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลยางหวาย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว พร้อมกับมำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ