องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ
คูคลอง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เกาะแซงใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสดังกล่าว