องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลยางหวายต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชนยางหวายเกมส์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลยางหวายได้มีการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมให้ปลอดจากอบายมุขและยาเสพติดในทุกเพศทุกวัย เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านหลายชนิดกีฬา ในระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2561