องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการ


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้พร้อมกันตัดหญ้า พรวนดิน ให้กับต้นไม้ที่ปลูก เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิต่อไป ตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561