องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2561 ขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เพื่อให้ประชาชนและลูกหลาน เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษณ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป