องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันอปพร. ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จัดงานวัน อปพร. ประจำปี 2561 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความเสียสละของ อปพร. และเชิดชูเกียรติที่อุทิศตนปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย โดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถือเป็นกลไกสำคัญที่เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือภาครัฐและสังคมในหลายด้าน ทั้งการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือ รวมทั้งการป้องกันปัญหาต่างๆ